adwokat Koszalin
Kancelaria adwokacka
Koszalin
Kancelaria adwokacka
separator - adwokat
Naczelna Rada Adwokacka
separator - Koszalin
mail Kancelaria adwokacka
Kancelaria Adwokacka - Elżbieta Nowak - Koszalin
spearator
     
separator
Adwokat Elżbieta Nowak

Adwokat Elżbieta Nowak – prawo cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze

Adwokat Elżbieta Nowak pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach prawniczych. Ojciec Dominik Maciołek prowadził praktykę adwokacką w Koszalinie nieprzerwanie przez 52 lata. Elżbieta Nowak ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym i uzyskała tytuł magistra prawa.

Po ukończeniu studiów odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, a następnie uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich Koszalińskiej Izby Adwokackiej.

Egzamin adwokacki złożyła przed Komisją Egzaminacyjna przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie z ogólnym wynikiem bardzo dobrym.

Indywidualną praktykę zawodową zaczęła odbywać we własnej Kancelarii, którą stworzyła w oparciu o zgodę Ministra Sprawiedliwości wyrażoną w decyzji z dnia 15 listopada 1990 r. i w tej formie wykonuje zawód do dziś. Zajmuje się doradztwem prawnym oraz prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i gospodarczego, między innymi obejmujące odszkodowania z różnych tytułów, rozwody, przedmiot władzy rodzicielskiej, ochronę dóbr osobistych, podział majątku, sprawy spadkowe, dotyczące nieruchomości, praw rzeczowych i inne.

Prócz pracy zawodowej adwokat Elżbieta Nowak uczestniczy w pracach na rzecz samorządu adwokackiego.

W latach 1992-1998 była członkiem Komisji Rewizyjnej przy ORA w Koszalinie, a od roku 1998 do 2011 sprawowała funkcję Przewodniczącej tej Komisji. Od 2016 r. adwokat Elżbieta Nowak jest wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, a od 10 lat pełni funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Koszalinie, jest także Przewodniczącą Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA.

Adwokat Elżbieta Nowak chętnie bierze udział w pracach na rzecz społeczności lokalnej. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych organizowanych przez Bałtyckie Towarzystwo Polska - Stany Zjednoczone Ameryki, którego była aktywnym członkiem.

Nigdy nie odmawia pomocy ludziom potrzebującym w ramach usług pro bono.